donderdag 24 juli 2014

Een ‘echte militaire missie’?

Fase 1, het thuis brengen van onze mensen, is nog niet voltooid. Vandaag arriveren 74 kisten op de Vliegbasis Eindhoven, die op dezelfde wijze worden ontvangen en begeleid als gisteren, tijdens de nationale herdenkingsdag. En uiteraard is ook dát niet de laatste rouwstoet. De politie die zorgde voor een vlekkeloze verkeersafzetting van de route naar Hilversum, vraagt het verkeer op de tegengestelde rijbaan niet langzaam te gaan rijden, laat staan te stoppen. Dit heeft woensdag tot hachelijjke situaties geleid.

Inmiddels werkt de Nederlandse regering, samen met die van Australië aan fase 2, de beveiliging van het rampgebied in Oost-Oekraïne, opdat de onderzoekers aan hun gigantische taak op een terrein van 35 vierkante kilometer kunnen beginnen. Het gaat er in de eerste plaats om, de Veiligheidsraad unaniem achter de hiervoor benodigde resolutie te krijgen. Me dunkt dat dit de ultieme kans voor de Russen is, hun goede wil te tonen. Want het blijft een hondsmoeilijke situatie met het onvoorspelbare optreden van vaak ongeorganiseerde, zwaar bewapende bendes.

In dit stadium zwijgt het kabinet. Begrijpelijk, want één verkeerd woord en het hele plan valt in duigen. Dat plan voor fase 2 heeft de werktitel ‘Politiemissie VN’. Ik kan er niks aan doen, maar dit roept, ik denk niet alleen bij mij, herinneringen op aan de term politionele acties, in de tweede helft van de jaren veertig en nog lang daarna gebruikt als eufemisme voor de koloniale oorlog tegen de Republiek Indonesia. Een oorlog die ons land tot op het bot verdeelde.

Nederland zou Nederland niet zijn, als ook nu de meningen niet zouden botsen. Zo pleiten de politievakbonden voor het inzetten van  de Koninklijke Marechaussee, die desnoods ‘direct zou kunnen worden opgeschaald naar een hoger geweldsspectrum’. Daartegenover stelt generaal-majoor b.d. Frank van Kappen – in een gesproken column op Radio 1 gisteren ook wel aangeduid als leunstoelgeneraal – voor ‘een echte militaire missie’. Oud-secretaris- generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer stookt het vuur nog wat verder op met de suggestie onmiddellijk te stoppen met het bezuinigen op defensie.

Wapengekletter, zoals al eerder te beluisteren viel in de bijna altijd primaire reacties op Twitter. Zullen we eerst even afwachten, of het op wereldniveau wel lukt met die missie?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten