zaterdag 14 december 2013

Slappe thee

‘Slappe thee’ noemde de PVV-er Harry van den Berg gisteren in Provinciale Staten de motie van CDA, VVD en SP, die Gedeputeerde Staten aanspoort om met minister Schultz van Haegen te gaan praten, teneinde de voltooiing van de Eindhovense wegenruit alsnog zo gauw mogelijk door te zetten. En stemde er vervolgens voor.

De beeldspraak zou best kunnen kloppen, maar het betoog van Van den Berg was verder doorspekt met zinnebeeldige flauwekul, oftewel koffie met geschifte melk, Zoals ‘eerst banen, dan bomen’ en ‘eerst asfalteren en dan pas tuinieren’. Waarmee ik Van den Berg, in navolging van de verslaggever van het ED, eigenlijk veel te veel aandacht geef. Maar dat is nu eenmaal het succes van de PVV: aandacht trekken.

Belangrijker is natuurlijk de erkenning van gedeputeerde Ruud van Heugten, de zwarte piet van het geheel, dat – ik citeer de krant – ‘nut en noodzaak van de weg beter onderbouwd moeten worden’. Echter dit is niet meer en niet minder dan een gotspe, want waar is de statenmotie tegen gericht? Tegen een motie van de Tweede Kamer, waarin wordt gevraagd om uitstel van de Ruit, in afwachting van…een betere onderbouwing.

De Kamer geeft de voorkeur aan het opkrikken van de A67 en de A58. Wat Brabant van de minister wil is, als ik Van Heugten goed begrijp, het onmogelijke: voltooiing van de Ruit én verbetering van genoemde twee autowegen.

Als ik Schultz was zou ik het wel weten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten