dinsdag 2 juli 2013

Laatste regionale krant verliest zelfstandigheid

Het gaat hard in krantenland. Het negatieve nieuws over de exploitatie van vooral de regionale dagbladen dendert maar door. Vandaag werd bekend dat het protestants-christelijke Friesch Dagblad, de laatste nog zelfstandige provinciale krant in Nederland, tegen de symbolische som van 1 euro (namelijk met schulden en al) wordt overgenomen door de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC), met onder meer de Leeuwarder Courant en Het Dagblad van het Noorden (Groningen). Terwijl ook die NDC in zwaar weer verkeert. Hoe groot moet de nood zijn.

Hoewel je het al lang aan zag komen – het Friesch Dagblad werd nota bene al op de persen van de Leeuwarder Courant, ooit ‘de vijand’,  gedrukt – doet het fusiebericht pijn.

Sinds 1956 heb ik iets met het Friesch Dagblad. Als fotograferend journalist, verbonden aan het r.-k. dagblad Ons Noorden, kopblad van het Noordhollands Dagblad, mocht ik in de nok van het oude gebouw aan de Leeuwarder GalileeĆ«r Kerkstraat, de leegstaande doka ‘voor niks’ gebruiken. Dat was in een gesprekje met de toenmalige FD-directeur Rein Boomgaard zo gepiept. Geleidelijk aan groeide er een samenwerking (tegen de oppermachtige LC) tussen de journalisten van FD en ON. Wij, als armsten, mochten vaak meerijden in de redactieauto’s van het FD en we wisselden kopij uit.

Ach, breek me de bek niet open. Ik herinner me collegialiteit die tegen vriendschap aanleunde. De ‘algemeen-christelijke’ band culmineerde in de loop van de jaren zestig, toen Ons Noorden werd opgeheven (ik was enkele jaren eerder alweer naar Brabant verkast) in het overnemen van personeel door het Friesch Dagblad.

Er is de laatste tijd – niet voor het eerst – actie gevoerd, om de zelfstandigheid van het Friesch Dagblad, te continueren. Ik heb daarvoor ook een bescheiden, symbolisch bedoeld bedrag voor toegezegd. Het heeft allemaal niet mogen baten. Ook deze krant is uiteindelijk niet opgewassen gebleken tegen ‘de nieuwe gedigitaliseerde tijd’, ook al heeft ze wel degelijk initiatieven ontplooid om dat allemaal bij te benen.

Hoe de samenwerking met de NDC gaat verlopen, staat nog te bezien. Erg veel reden tot optimisme is er niet, ook niet als het gaat om de andere kranten in die noordelijke combinatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten