woensdag 21 november 2012

Het Verdriet van Best

Het is niet te verwachten dat de pagina’s van het huis-aan-huis-blad Groeiend Best van deze week die over gemeentelijk beleid en politiek gaan in de raadszaal zullen worden opgehangen. Er is trouwens geen plaats voor, gezien al die portretten van burgemeesters en BB-ers. Maar het zou eigenlijk wel moeten, als reminder voor wat de plaatselijke beleidsmakers op korte termijn te doen staat.

Een literair talent à la Hugo Claus zou onderhand in staat zijn, een roman te schrijven, getiteld Het Verdriet van Best.

Voorop gesteld: ´Groeiend Best´ (GB) is een plaatselijk weekblad, dat niet geheel onafhankelijk is. Het bestáát immers van de advertenties en van door de gemeente gekochte pagina’s vol in stadhuistaal geschreven mededelingen en een bij toerbeurt geschreven ‘column’ van de leden van het college van B en W. Soms is niet duidelijk, of een ‘nieuwspagina’ door de redactie-zelf is geproduceerd, of kant en klaar door de gemeente is ‘aangeleverd’. Voorbeeld uit het recente verleden: uitvoerige informatie over de stand van zaken met betrekking tot het centrumplan.

GB neemt zelf vrijwel nooit een ‘standpunt’ in, maar heeft wel een verslaggever die het plaatselijke nieuws volgt, ook op het niveau waarvoor het Eindhovens Dagblad zich te hoog acht. En, dat is belangrijker, het biedt een podium aan de inwoners van Best, die daar gretig gebruik van maken. Nog gretiger zijn wat dat betreft leden van de gemeenteraad, die – alsof hun vergaderingen daartoe onvoldoende gelegenheid bieden – in het weekblad hun politieke stokpaardjes berijden.

Welnu, wie GB van deze week doorbladert krijgt bijkans tranen in de ogen van de negatieve publicaties over het reilen en zeilen van de gemeente Best. En dat heeft niet altijd met de crisis en met bezuinigingen te maken. Het enige wat de burger mogelijk blij stemt is de aankondiging van een tijdelijke kunstijsbaan in het centrum, geïnitieerd door het Centrum Management.

In willekeurige volgorde:
1. Een woedende reactie van de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Bestse Bibliotheek, oud-CDA-wethouder Jan van Beerendonk, op het voorstel van B en W, geen medewerking te verlenen aan het tot stand brengen van een zogenaamde Culturele Hotspot, waarbij drie organisaties op educatief terrein in één gebouw willen gaan samenwerken, dan wel fuseren. Dit voorstel komt maandag 26 november in de raadscommissie ‘Inwoners en Samenleving’, waarbij de raadszaal ongetwijfeld zal uitpuilen. Het is te hopen dat de rijstebrij aan agendapunten die er aan vooraf gaat, niet te veel van het geduld van het publiek zal vergen.

2. Het Bewonersoverleg van de wijk Speelheide doet uitvoerig zijn beklag over het feit dat hem maar niet lukt, relevante informatie bij de gemeente los te krijgen, met als klap op de vuurpijl de door de onwillige ambtenaar gedane mededeling dat deze vrijwilligers (!) voor deze ambtelijke diensten 92 euro per uur zouden moeten betalen.

3. Een ‘Brief uit de raad’ van D66-er Jan Willem Slijper (sinds kort oppositie) waarin de kersverse coalitie om de oren wordt geslagen voor de ‘politieke spelletjes’ met eenzijdige bevoordeling van de sportsector ten nadele van de cultuur (zie 1.) die haar niet alleen door de politieke tegenstrevers worden verweten.

4. Tenslotte: even los van het primair gemeentelijk beleid, GB kan dan wel in een vet geïllustreerd verhaal melden, dat de intocht van Sinterklaas ‘een gezellige happening’ was, blijkens een lezersbrief van een vader, die anderhalf uur met zijn peuter van twee jaar vergeefs in de rij heeft gestaan om de goedheiligman een handje te geven, is het de organisatie niet gelukt, het massaal onbeschoft voordringen van andere ouders te voorkomen.

We hebben met z’n allen, de politiek voorop, nog heel wat te leren, voordat huilend Jantje weer lachend Jantje wordt, of, om met het centrummanagement te spreken, Best echt ‘bijzonder’ wordt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten