dinsdag 28 augustus 2012

Verkiezingsstrooigoed

Meeliftend met het 130 km-verkiezingsstrooigoed van de VVD, heeft de Brabantse provinciebestuurder Ruud van Heugten (CDA) de opwaardering als zodanig aangekondigd van 3,5 km autoweg tussen Eindhoven en Helmond (A270). Heel merkwaardig: alleen overdag, al is dat maar goed ook, met al die uitgaanders en pintenwippers binnen wat eigenlijk één stedelijke agglomeratie is.

Een en ander vermindert niet de woede (ED) van de aanpalende gemeente Nuenen, die haar rust verstoord ziet en zich beraadt op ‘het nemen van stappen’.

Maar waarom eigenlijk hier? Dat is ‘n heel verhaal. TNO heeft de bermen van dit traject volgestouwd met apparatuur, teneinde ‘zo realistisch mogelijke verkeersmetingen te doen’. Dat de snelheid ‘s nachts 100 wordt (benieuwd wie zich hieraan houdt) is volgens Van Heugten een ‘tegemoetkoming aan Nuenen’.

Gelukkig is hier het lied van Annie M.G. Kom Kees, het is maar tijdelijk van toepassing. Want dat mag de gedeputeerde dan ook weer meedelen: Als de ruit rond Eindhoven ooit wordt voltooid – en hij verwacht dat zulks over vijf jaar hrt geval zal zijn – gaat op de A270 voornoemd 80 of 100 gelden.

Zo wordt de tegenstanders van die snelheidsverhoging met hooguit enkele seconden tijdwinst, toch nog de wind uit de zeilen genomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten