dinsdag 13 april 2010

Hoe anders?

Verkiezingsslogans blijven slogans. In Best hanteerden zowel CDA als D66 het begrip Anders. En ze wonnen. De vraag is, of ze niet gewonnen zouden hebben, als ze het anders hadden gedaan, als je begrijpt wat ik bedoel.

Winnen met Anders is vrágen om moeilijkheden. Maar heel even was Leo Bisschops maandagavond in de gemeenteraad  ‘de gesjeesde wethouder’ van de vorige coalitie. Al gauw ontpopte hij zich als de man met natuurlijk een enorm pakket dossierkennis. Genoeg althans om in staat te zijn, de vloer aan te vegen met het coalitieprogramma van CDA, D66 en de vanwege de betrouwbare rechtsigheid binnengelaten Dritte im Bunde, de VVD. Alwéér de VVD, kun je in Best zeggen. Staat altijd klaar. Is in elke coalitie in te passen.

Vuile politiek? ‘n Beetje wel. De andere partijen verweten met name het CDA, dat het een afspraak tot openbare behandeling van een startnotitie na de verkiezingen had geschonden. Ja of nee? Geef dat nou es toe, zei Bisschops. Nou, zei nieuwbakken CDA-fractievoorzitter Gaston Slagers, dat was gewoon een kwestie van interpretatie onzerzijds.

De waarheid alstublieft! Nou, die is heel eenvoudig: De partij van Bisschops, Best Open, en de PvdA kregen een koekje van eigen deeg. Want vier jaar geleden werd het CDA voor het eerst in de plaatselijke geschiedenis, met het grootste gemak, buiten de onderhandelingsdeur gezet. Zijn ervaren wethouder Gondrie kon op wachtgeld. Dat is vragen om wraak, of niet? Maar zeg dat dan gewoon.

Blijft nog steeds de vraag: Hoe anders gaat Best geregeerd worden? Die werd natuurlijk door Bisschops in een lang betoog terecht gesteld, want de nieuwe coalitie volgt behoedzaam de piketpaaltjes, die door haar voorganger zijn geslagen,  nog even niet gehinderd door concrete duiding van onvermijdelijke bezuinigingsmaatregelen. Het ging er hard genoeg tegenaan, om de zelfs als raadslid debuterende Gaston Slagers naar eigen gevoel te dwingen, een schorsing van de vergadering aan te vragen. Het gesouffleer van de naast hem zittende kandidaat-wethouder Gondrie begon wat teveel op te vallen.

Daarna kwam het hoge woord er uit: Dit programma is slechts richting gevend. Wij streven naar een sluitende begroting voor 2011.

Best Open stemde tegen de voorgedragen wethouders en onthoudt dus haar steun aan het nieuwe college. Het oude vuur bij de ook bij haar oprichting ‘anders’ willende partij is weer helemaal terug.

(Gesproken column, Omroep Best, 14.04.10, 18:10 uur.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten