maandag 3 augustus 2009

Gewicht

Ooit, tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw, gaven dagbladcommentaren de opvatting van De Hoofdredacteur, ex cathedra, weer. En hij (zij was toen ondenkbaar) werd geacht de mening van de krant te vertolken. Dat is dus allang niet meer zo. Bij NRC Handelsblad en nrc.next (bijna één pot nat, trouwens, alleen de omvang en de vorm verschillen) formuleren ze het zo:

'Commentaren geven het standpunt van de krant, op basis van discussies tussen de hoofdredactie en commentatoren.'

Een vaste mededeling die onder de rubriek nrc.commentaar staat.

Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Een discussie tussen minstens twee van deze personen: Birgit Donker, hoofdredacteur, Sjoerd de Jong, plv. hoofdredacteur, Bas Blokker, Marcella Breedeveld, Titia Ketelaar, Hans Steketee, een naar mijn smaak nogal stevig gezelschap adjunct hoofdredacteuren, en: Folkert Jensma, John Kroon, Joyce Roodnat, Maarten Schinkel, Hubert Smeets, commentatoren.

Het doet gewichtig aan, maar dat is nu eenmaal ook het air van NRC. Je zou ook van topzwaarte kunnen spreken. De tijd zal saneren, verwacht ik zo. De eigendomsstructuur van de Nederlandse dagbladen wacht een nieuwe herschikking. De Vlaamse De Persgroep lijkt daarbij een steeds dominantere rol te gaan spelen. De ironie wil, dat uit die hoek dezer dagen de opmerking viel te beluisteren: 'Nederland heeft betere journalisten, maar wij hebben betere krantenmakers.' Daarbij werd de vormgeving nrc.next als negatief voorbeeld genoemd. Succesvol of niet, als er echt iets gebeurt, kunnen ze met die sjablonen. geen kant uit, zo preciseerde de geciteerde Belg zijn kritiek.

Bij het gewicht van de nrc-redacteuren zouden trouwens ook best vraagtekens kunnen worden gezet. Omdat de taalbeheersing van sommige scribenten, die 'het standpunt van (...) op basis van' verwoorden daaraan omgekeerd evenredig is. De krant ontsnapt niet aan de taalmalaise die de onderwijsvernieuwingen in het laatste kwart van de twintigste eeuw ons hebben opgeleverd. Een citaat: 'Het Tweede Kamerlid Van Raak van de SP, die (sic!) een initiatiefvoorstel naar zijn collega's stuurde (...)' Commentaar in nrc.next van 3 augustus 2009.

Bij andere teksten zijn ook nog wel kanttekeningen te plaatsen, zoals bij de zinsnede in de geciteerde preambule: 'commentaren die het standpunt van de krant geven', waar weergeven meer voor de hand zou liggen. En 'Tweede Kamerlid' zou een fraaie instinker voor het Groot Dictee kunnen zijn, omdat deze spelling zonder liggend streepje (Tweede Kamer-lid) de mogelijkheid van een derde en desnoods tiende Kamerlid open laat. Maar ja, over dit soort zaken plegen wij Nederlandstaligen eindeloos te discussiëren. Dat is evenwel niet mogelijk over het woordgeslacht van kamerlid, dat immers onzijdig is.

Bij NRC-Handelsblad noemen ze het commentaar trouwens nog steeds hoofdartikel.

2 opmerkingen: