vrijdag 19 september 2008

Randstedelijke kif

Raymond van den Bogaard maakt zich vandaag in het Cultureel Supplement van de randstedelijke krant NRC-Handelsblad flink boos op cultuurminister Plasterk: Ofschoon die zelf tot de PvdA behoort, is de hand van de christen-democraten in het kabinet in het cultuurbeleid zwaar aanwezig, meent hij. En waar blijkt dat uit volgens Van den Bogaard? 'Meer restauratie van kerken, meer aandacht voor amateurkunst en vooral die uitgesproken voorkeur voor de provincie boven de Randstad.' Van den Bogaard vindt dat Plasterk zich al te gevoelig heeft getoond voor 'de lobby der provinciale CDA-gedeputeerden'.
Meer dan randstedelijke kif kan ik hier niet uit distilleren. Aan de restauratie van kerken - doorgaans cultuurhistorische waardevolle bouwwerken, al dan niet nog in gebruik voor welke eredienst dan ook - is niets expliciet christelijks en amateurkunst wordt in de Randstad even goed bedreven als in de zogenaamde provincie, waarvan je je in dit volgebouwde landje trouwens kunt afvragen of ze nog wel van de Randstad kan worden onderscheiden.
Op één punt kan ik Van den Bogaard gelijk geven: de lobby van belanghebbenden, die toevallig buiten de Randstad zitten heeft goed gewerkt. Dat mag wel eens 'n keer gezien de ontelbare gevallen waarin de de beide Hollanden en Utrecht door de Haagse kliek worden voorgetrokken.


(Terug)naar hhBest.nl
Email: manieren@hhbest.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten