maandag 19 december 2016

Narrig dictee

Een alinea uit het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2016, ontleend aan de website van de ntr.:

Geen kladderadatsch, maar wat een gebakkelei over het Engels als academische voertaal en de virulente impact daarvan op de landstaal. Hier faalt elke conciliatie middels getoost met krambamboeli. Complicerende factor: de impardonnabele dociliteit van de Taalunie, toch gesubsidieerd om het Nederlands te protegeren, niet te abhorreren.

Vorig jaar reageerde Sante Brun op het dictee van Bart Chabot: 'eindelijk een normaal verhaal.' Dat kan van het gewrocht van A.F.Th (zeg maar Adrie) van der Heijden niet worden gezegd. Wat een narrigheid weer, die met een test van de taalvaardigheid van Nederlanders en Vlamingen niets te maken heeft. Hoeveel heeft hij hier zelf voor moeten opzoeken? Zomin als in 2015 spijt het mij, het gebeuren te hebben gelaten voor wat het was.

Nog minder betreur ik het, het zoveelste optreden van de niet van het scherm te branden Philip Freriks te hebben gemist.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten