woensdag 6 april 2016

Tweede Kamer, wat is dat voor volk?

Wat is dat voor volk, politici, leden van de Tweede Kamer nota bene, die een ongeldige stem uit brengen als het gaat om de benoeming van een nieuwe kinderombudsvrouw? Van volksvertegenwoordigers mag toch worden verwacht dat zij hun taak uitoefenen en kiezen? Als de burger (m/v) – bij voorbeeld bij het referendum over Oekraïne – besluit thuis te blijven, of het stembiljet ongeldig maakt om wat voor reden dan ook, dan is dat zijn goed recht. Maar de politicus (m/v), beroeps of niet, dient gewoon zijn mandaat in praktijk te brengen.

Er zit sowieso een luchtje aan de gang van zaken bij de vervanging van meneer Dullaert, die als mentale hulpverlener van de kinderen in problemen niet terug mocht komen. Nu is het motief van de ‘stembiljetscheurders’, nota bene ruim een derde van de TK, vooral behorend tot de VVD en de PVV (pas étonné de se trouver ensemble, als je dit niet snapt, zoek het dan even uit) al even verdacht: de gekozene, Margrite Kalverboer, nota bene een erkend en onomstreden pedagogisch wetenschapper, zou te links zijn. Je moet wel extreem rechts zijn wil je het in je hoofd halen, iemand op grond van zo’n vrijwel ondefinieerbare kwalificatie af te wijzen. Je schept daarmee tevens een onmogelijk precedent. Stel nu, dat hetzelfde criterium van lik m’n vestje toegepast gaat worden bij het benoemen van mensen  in andere belangrijke functies?

Laat ik het nog eens op een andere manier uitleggen. De voorloper van de VVD, bij voorbeeld, de liberalen van de negentiende eeuw, die van Thorbecke (‘openbaarheid is licht, geheimhouding is duisternis’) waren, relatief bekeken, links. Vandaar trouwens, dat ik al sinds mijn jaren van verstand vind dat de VVD wel heel ver van het liberalisme is afgedwaald.

Wie het nog niet wist: ik voel me links. Om de doodeenvoudige reden dat je niet kritisch kunt zijn zonder dat. En het ombudswezen is per definitie kritisch, anders kan het maar beter weg blijven en/of achterover leunen, precies het tegendeel van wat kinderombudsman Dullaert, terecht ook ter linker zijde gepositioneerd of in elk geval door zijn tegenstanders daar geplaatst - deed. Daarom moest hij dus weg.

Wat is dat voor volk, daar in die Tweede  Kamer? Dom volk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten