vrijdag 30 augustus 2013

Bouw Nederland van de grondwet af opnieuw op

ouderen001Lees bijgaand krantenbericht even. Om netjes te blijven, het komt uit het Eindhovens Dagblad.

Ben ik een ‘rijkere’ gepensioneerde? Zou best kunnen. Ik denk het namelijk goed te hebben en dat zou wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat ik in 1999 de dans ben ontsprongen. In dat jaar werd ik 65 en kort daarna verkochten de VNU haar dagbladen aan het Wegener Courantenconcern. Dus ben ik bij het VNU Pensioenfonds nog net binnenboord gebleven. Bijkomend voordeel: dat pensioenfonds blijft het bijzonder goed doen. Je leest of hoort er nooit iets over (behalve in de nieuwsbrieven die mij periodiek bereiken) en dat is op zich ‘n goed teken. Ik tel mijn zegeningen, intussen al meer dan 14 jaar.

In 2015 (ben ik er dan nog?) gaan de ‘rijkere’ gepensioneerden 25 euro per maand inleveren op hun AOW-uitkering. Daar mag ik dus niet wakker van liggen. Wat mij in het bericht intrigeert, is hetgeen wordt medegedeeld vanaf de tweede alinea. ‘De zogenoemde Wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB) wordt in dat jaar afgeschaft. Deze tegemoetkoming wordt vervolgens weer opgenomen in de zogenoemde huishoudentoeslag, waar mensen tot een bepaalde inkomensgrens recht op hebben.’ Einde citaat.

Zoals gezegd, ik hoef me nergens druk over te maken. Maar ik zit me hier toch op te winden, zij het om een heel andere reden. Want wat is dit nu weer voor wirwar van wetten en regeltjes, die zich blijkbaar vermenigvuldigt als konijnen.

Ooit hadden we een commissie, ik meen onder Vermeend, die zich bezig hield met wat heette de vereenvoudiging van ons belastingstelsel. Dat werd zoals bekend niks. Waarom zou je het makkelijker maken als het moeilijk kan? Toen kwam er, als ik het goed heb, weer een herziening, of iets wat daar op lijkt. Het kan ook zijn dat daar nog steeds aan wordt gewerkt. Niks met niks dus. Zo tussendoor kwam het zorgstelsel onder de loep, onder aanvoering van – vinger in het keelgat – schaamteloze schraper Hans Hoogervorst. Daaraan werden weer belastingmaatregelen gekoppeld als het schrappen van de mogelijkheid, de premie van je ziektekostenverzekering  en het eigen risico (intussen 350 euro en toch een last die je hebt te dragen) af te trekken. Enzovoorts enzovoorts. En het geciteerde krantenbericht is nog maar een onbetekenend lekje uit wat ons op de derde dinsdag in september te wachten staat.

Wat wil ik nou eigenlijk zeggen? Dit: Bouw Nederland van de grondwet af helemaal opnieuw op. Geen idee op welke partij ik te zijner tijd (vroeg of laat) zou moeten stemmen, maar de politicus (m/v) die dit als artikel 1 in zijn programma zet kan op mij rekenen.

Inderdaad, wat ‘n utopie.

Kijk intussen even naar de Oosterscheldekering, anders zakt die ook nog in.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten