zondag 23 december 2012

Jacq Geukers

Jacq Geukers, burgemeester van Helmond van 1966 tot 1986 is zaterdagnacht op 91-jarige leeftijd overleden.
Een aimabele man, die in de tweede helft van de jaren vijftig van secretaris van de Sint-Adelbertsvereniging (club van katholieke intellectuelen) ‘promoveerde’ tot de tweede roomse burgemeester van Bolsward.
Jacq Geukers, Jacq Geukers in zijn werkkamer in het stadhuis van Bolsward.


Ik zie hem en zijn gezin op de dag van zijn installatie nog voor me, op het bordes van het schitterende renaissancistische stadhuis, terwijl hij zijn zoontje op de balustrade zette.
Mr. Geukers was een goed spreker, bovendien cultureel geïnteresseerd en Bolsward, waar bij voorbeeld altijd de literaire prijs, genoemd naar de Friese dichter Gysbert Japicx, werd uitgereikt, was een kolfje naar zijn hand.
Ik was verbonden aan een katholieke dagbladcombinatie, dus moest wel veel met hem en Bolsward te maken hebben. Het wereldje was klein. Op het laatst zat ik zelfs even samen met Geukers’ echtgenote in het bestuur van het provinciale Friese Wit-Gele Kruis.
Ik was pas getrouwd, woonde op een bovenhuisje aan een Leeuwarder gracht en kwam op vrijdag vaak burgemeesters tegen die dan naar het provinciehuis trokken om de belangen van hun gemeente te bepleiten. Zo ook Geukers, die bij zo’n gelegenheid eens bij ons friet kwam eten.
In 1961 ging ik uit Friesland weg, Geukers vertrok (als ik het goed heb)  ‘n jaar of vijf later naar Helmond en bleef daar twintig jaar, wat erg lang is voor een burgemeester.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten