woensdag 19 december 2012

Een al te revolutionair idee

De Karel Vermeeren Stichting (genoemd naar een bekende Eindhovense schilder en schrijver) lanceert via zijn woordvoerder Peter Nagelkerke een idee om een groot aantal culturele initiatieven in onze technostad te redden. Ik lees dat vandaag in het Eindhovens Dagblad.

Revolutionair omdat het lijkt op het kalt stellen van de gevestigde orde, meer in het bijzonder de gemeenteraad, die immers het laatste woord heeft als het gaat om de subsidiëring van culturele instellingen. Jammer dat het ED voor haar coverstory de heer Nagelkerke daarop niet verder heeft ondervraagd, want nu zit ik met die moeilijk door iets anders te vervangen interpretatie van het voorstel.

Niemand zal ontkennen dat ook in Eindhoven heel wat culturele instellingen het koud om het hart slaat, bij de gedachte wat hen de toekomst zal brengen. Met lede ogen moest de cultuur minnende burger aanzien hoe onder meer een Museum Kempenland, gehuisvest in de Steentjeskerk (wellicht binnenkort een commerciële showroom) en kunstcentrum De Krabbendans de nek werd omgedraaid. Nagelkerke/ED verzuimen ook niet het echec te vermelden, van het Zuidelijk Toneel dat enkele jaren geleden om ‘cultuurklimatologische redenen’ de wijk nam naar Tilburg. Tal van andere initiatieven  die het zouden kunnen rechtvaardigen, Eindhoven eerlang tot Culturele Hoofdstad van Europa te verklaren verkeren in een fatale mate van onzekerheid. Wat zijn culturele taken en verplichtingen betreft dreigt de stad zich volledig uit te kleden. Daarbij ook haar  verantwoordelijkheid jegens een dichtbevolkte regio vergetend.

Nagelkerke c.s. meent de oplossing te hebben gevonden in een culturele raad, die ‘een officiële status en autonome zeggenschap’ zou moeten krijgen. Dat noem ik dus revolutionair en daarvan zou ik verder willen zeggen: steek het maar in je broek. Geen autonoom gemeentebestuur en dat is dat van Eindhoven nog steeds, zal zich dit stukje soevereiniteit willen laten ontnemen. Hoe had u dat trouwens gehad willen hebben? Alweer zo’n ondemocratische stichting, die vroeg of laat zal aankloppen, omdat ze de befaamde kar met een door een maximum aan overhead belaste begroting niet meer kan trekken?

Ik dacht dat de (inmiddels derde) economische crisis vooral vroeg om een sanering van al die geldverslindende ‘structuren’.

Gewoon afserveren dat idee en de verantwoordelijkheid laten bij waar hij thuishoort: de Eindhovense gemeenteraad. Laat die maar eens met de billen bloot gaan en zich op genoemde verantwoordelijkheden bezinnen. Met dezelfde dodelijke ernst als waarmee destijds het financieel wankelende PSV tegemoet werd getreden. Vals hè? Ja vals.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten