woensdag 10 oktober 2012

Wanneer komt er 'n einde aan dat politieke gezeur?

Als het over de bestuurscrisis in Best gaat, dan dringt zich nu vooral de vraag op: wanneer kom er eens  een einde aan het politieke gezeur?  Tijdens een aan het onderwerp te wijden raadsvergadering op 15 oktober, op instigatie van de  'formateurs' van CDA en VVD?  We zullen zien, in de veronderstelling dat een en ander zich in de openbaarheid zal afspelen.

De status quo: Een coalitie met de plaatselijke partij Best Open is mislukt. D66, dat een wethouder zag sneven, wenst  niet verder mee te doen. De PvdA heeft zich ook buiten beeld geplaatst. Resteert de optie van een minderheidscoalitie (van CDA en VVD dus).

Politiek gezeur? Eerder haakte Best Open af, omdat aanvoerder Leo Bisschops zich in zijn persoonlijke ambities zag gedwarsboomd. Nu heet het weer dat Bisschops het initiatief tot een raadsvergadering van de formateurs  'niet sjiek' vindt, omdat de oppositie al eerder op dat idee zou zijn gekomen. Is dat niet  'n beetje kinderachtig, in aanmerking genomen dat die formateurs gewoon bezig zijn met hun werk? Volgens mij zet Best Open zich hiermee definitief buiten spel. Ze heeft de sfeer voor een vruchtbaar overleg bedorven. Laat ze maar fijn oppositie blijven voeren, opdat de kiezer bij de eerstvolgende gelegenheid (helaas kan dat nu niet) zijn oordeel kan vellen.

Intussen is er in Best van alles aan de hand, dat een krachtdadig bestuur vergt. Ik bedoel hier vooral het voortbestaan van enkele buurthuizen, dat door wegvallen van gemeentelijke financiering vanaf 2013 niet langer gewaarborgd is. Ik veroorloof me de boosaardige opmerking: zo kan ik ook een sluitende begroting presenteren.

D66 probeert nu via het plaatselijk weekblad te 'regeren'. Opnieuw schandaliseert fractieleider Jan Willem Slijper het cultuurbeleid,  door de financiering van de restauratie van het restant van wat officieel erkend is als 'de oudste boerderij van Nederland' (door hem denigrerend 'een stal' genoemd} als het ware in te ruilen voor die van de buurthuizen. De hemel beware er ons voor dat dit D66 ooit nog wat in het dagelijks bestuur van Best te zeggen krijgt.

2 opmerkingen:

 1. De zaak van een afstandje gevolgd hebbend, en ondanks het feit dat ik al drie uit (de) Best(se politiek) weg ben, zijn de conclusies voor mij niet moeilijk. In het huidige college zit een halve wethouder die belangrijke projecten die ooit door de toenmalige wethouder Bisschops zijn opgestart, genadeloos de nek omdraait. Ik denk met name aan De Omslag en buurthuis Vlinderhei. Daarnaast zal het CDA - de partij die constant bewust laat merken toch écht de grootste te zijn, een irritante eigenschap die we in 2006 al eens hebben afgestraft - de genoemde halve wethouder (Reijnders) waarschijnlijk per se op z'n post willen laten en slechts de kruimeltjes van Sociale Zaken aan een Best Open-wethouder willen gunnen. Geen enkele partij zou zich ervoor lenen om daarvoor in een coalitie te stappen, dus ook Best Open niet.
  Aangezien ik Best Open en haar leden zeer goed ken, kan ik mij echt niet voorstellen dat persoonlijke ambities belangrijker zijn dan het omzetten van politieke idealen in beleid. Dat geldt ook zeer zeker voor Leo Bisschops, die met volle teugen geniet van zijn pensioen en zijn kleinkinderen.
  Het CDA zou er verstandig aan doen zijn knopen te tellen. Hoezeer ik het in principe ook betreur dat landelijke trends terugkeren in de lokale politiek - het landelijk beleid heeft immers niets met plaatselijke beslissingen te maken - is dit patroon onvermijdelijk. Het CDA mag blij zijn als de partij in 2014 bij de gemeenteraadsverkiezingen nog 3 zetels krijgt. De VVD zal er ongeveer 5 krijgen, evenals de PvdA, D66 pakt 2 plekken, en de overige zetels worden verdeeld over de plaatselijke partijen. Als het CDA bij die raadssamenstelling nog wil meedoen, moet de partij nu al beginnen zich anders op te stellen. Wat wij in 2006 konden en zeer bewust deden, zal anders in 2014 waarschijnlijk nog vele malen makkelijker zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het lijkt me niet rechtvaardig, ´de halve wethouder´ (Reijnders) zonder meer te beschuldigen van de afbraak van de door zijn voorganger (Bisschops) gerealiseerde voorzieningen. In de eerste plaats is er het een en ander dat de huidige wethouder 'overkomt', namelijk de crisis en de bezuinigingen. Tweedens heeft Reijnders te kennen gegeven, nog steeds te onderzoeken, hoe sluiting van met name het buurthuis Vlinderhei te voorkomen.

   Verwijderen