maandag 10 september 2012

Ja, hou eens op met die peilingen

Ja, goed idee, hou nu maar eens op met die peilingen. Het is mooi geweest en op deze manier draait het nog uit op een belediging van de kiezer; immers ze zijn virtueel al begonnen met de kabinetsformatie zonder dat die op een geldige manier zijn/haar zegje heeft kunnen doen. Dit is van de zijde van de peilers vrágen om moeilijkheden. Ik wens ze dan ook het échec toe van een verkiezingsuitslag, woensdagavond, die hen compleet in hun hemd zet, want significant afwijkend van hun voorspellingen.

Komt het voorstel tot het verbieden van die peilingen, in een bepaald stadium vóór de verkiezingsdatum (zoals in Frankrijk al praktijk is) soms uit verdachte hoek? Je zou het bijna gaan denken doordat het Emile Roemer van de SP is, die de kat de bel aan heeft gebonden. Je kunt immers moeilijk beweren dat de man baat heeft gevonden bij al dat gepeil.

Korte tijd aangewezen op de radio voor de broodnodige nieuwsvoorziening (de wifi op de boerencamping liet het even afweten) moest ik het doen met de reactie van PvdA’s Samson. Teugen natuurlijk, maar naar zijn zeggen niet omdat hij profiteert van het al vaker vastgestelde verschijnsel dat de al dan niet zwevende kiezer gaarne meelift op de bagagedrager van de winnende partij. Nee, zegt Samsom, de vrijheid van meningsuiting is hier in het geding. Waar heb ik dat smoesje vaker gehoord?

Intussen ben ik bijgepraat door de zaterdagkrant die de buurman voor me heeft bewaard: het argument komt helemaal niet uit de koker van de naar het schijnt zo succesvolle lijsttrekker in gerepareerd rood verenpak. Roemer heeft de meningsvrijheid  zelf al geopperd als mogelijk breekpunt. Wat hij heeft gedaan is niet meer dan het hyperige fenomeen ter discussie stellen. Dat is – zie hierboven – allesbehalve een oneerbaar voorstel, laat staan dat Roemer zich hiermee  als ‘potentiële verliezer’ verdacht zou maken.

Is het geen ‘ongeschreven wet’, dat je op verkiezingsdag geen reclame meer maakt bij de ingang van het stembureau? Is dat soms ook een beperking van de vrijheid van meningsuiting? Laat het maar gauw woensdagavond worden. Dan kunnen de winnaars en (nipte) verliezers net als in 2010 weer in de achterkamertjes gaan konkelefoezen. Helaas, dat dan weer wel, heeft het kiezersvolk dat maar te gedogen.

We spreken elkaar nader.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten