vrijdag 20 juli 2012

Om de bestuurbaarheid van Best

Leo Bisschops van oppositiepartij Best Open vindt dat het over de vakantie heen tillen van de onderhandelingen over een herformatie van het college van B en W niet kan. Uiteraard hebben we daarvoor de mening van de heer Bisschops, oud-wethouder in voor BO betere tijden, niet nodig: zo langzamerhand iedereen in Best, inclusief de door Bisschops zo hoog geachte burger, is die mening toegedaan. Hoe weet ik dat? Je hoeft daarvoor geen kroegloper te zijn. Ik kom regelmatig in de bieb, waar de leestafel soms meer praattafel is en ontmoet ook BB-ers (Bekende Bestenaren) in de ontvangstruimte van de plaatselijke omroep.

Natuurlijk heeft ook de aanvoerder van Best Open ‘de afgelopen tijd met stijgende verbazing het geruzie in de Bestse politiek gevolgd’, zoals hij tegen het ED zei. Wie niet. Maar voor Bisschops is het ook een kapstok om zijn frustraties de vrije loop te laten. Immers, hij is door ‘het restant’ van de coalitie na de afgang van de D66-wethouder, onmiddellijk aan de kant geschoven, als zijnde in het recente verleden ‘te fel in zijn oppositie’.

Dat laatste is natuurlijk een quatsch-argument en Best Open heeft wel degelijk een punt, als zij vindt dat er nu toch snel garen op de klos moet komen. Maar daarvoor moeten alle partijen in de Bestse raad proberen afstand te nemen van wat zij de laatste weken allemaal hebben gezegd en gedaan. Sans rancune jegens wie of wat dan ook. Een schone lei, waarbij ook kan horen dat de twee nog zittende wethouders van CDA en VVD inzien dat een herformatie, terwijl zij op hun post bleven, is mislukt.

Het is niet gebruikelijk dat de burgemeester, hoewel hij geacht wordt ‘boven de partijen’ te staan, zich met de vorming van het college bemoeit. Eigenlijk is dat best jammer, want wat Best op dit moment nodig heeft, is een onafhankelijke ‘formateur’, die partijen tot elkaar brengt. De commissaris van de koningin? Krijgt die ook eens iets zinnigs te doen, naast zijn ijveren voor Culturele Hoofdstad Brabant.

De Bestse raadspartijen moeten zich goed realiseren dat de bestuurbaarheid van de gemeente op het spel staat en hun verantwoordelijkheid nemen.

1 opmerking:

 1. De huidige politieke situatie kent in de moderne geschiedenis van Best eigenlijk geen precedent. Bij mijn weten is het in de jaren '80 één keer voorgekomen dat een CDA- en een PvdA-wethouder min of meer onvrijwillig opstapten, maar dat leidde toen niet tot een impasse zoals die er nu lijkt te zijn. De gemeente Best staat (stond?) eigenlijk bekend om de makkelijke manier van omgang met elkaar en het niet te hoog laten oplopen van politieke meningsverschillen. Elkaar keihard de waarheid zeggen? Prima! Maar nooit ten koste van de bestuurbaarheid van de gemeente en de kracht van het bestuur.

  Waar moet nu dan de oorzaak worden gevonden? Mijns inziens niet bij de zittende wethouders Gondrie en Walraven. Ik ken ze als zeer redelijke mensen met wie altijd te praten valt, met goede argumentatie. Beiden hebben bovendien ruim voldoende bagage om hun taken als wethouder te blijven vervullen. Gondrie is zeer ervaren in het wethoudersambt (8 jaar) en in de raad (meer dan 10 jaar), Walraven na 6 jaar raad en 2 jaar wethouderschap nog altijd erg leergierig en met stevige achtergronden voor wat betreft eerdere werkkringen.

  Het grootste probleem zit hem mijns inziens in de coalitiefracties. Waarschijnlijk het minst opvallend bij de VVD, waar nestor Mari Vervaart met al zijn ervaring zijn onervaren fractievoorzitter prima kan ondersteunen. In veel sterkere mate bij het CDA, waar Gasten Slagers sinds de vorige verkiezingen als nieuwkomer de grootste fractie leidt, waarin nog drie andere nieuwkomers zitten. Twee raadsleden brengen weliswaar nog een periode meer ervaring hebben, maar zijn er niet de mensen om dat te etaleren.
  Nog veel groter is de onervarenheid bij D66, met vier fractieleden die het zonder ervaring ineens zelf moesten gaan doen. Dan heb je het heel zwaar te halen.
  Met dit alles wil ik niets afdoen aan de inzet van al die raadsleden. Die is ongetwijfeld erg groot.

  De ervaring zit in de oppositie. Partij JO heeft bijvoorbeeld met 2 zetels meer raadservaring als de 6 zetels van het CDA en de 4 zetels van D66 bij elkaar opgeteld. Best Open haalt met 3 zetels soortgelijke getallen. PBB is met 1 zetel qua ervaring minstens zo sterk als de 6 zetels van het CDA. Alleen de PvdA blijft, vooral sinds het vertrek van Vic Kerkhoff, hierbij flink achter.

  Goed, die ervaring is dan wellicht een belangrijk deel van de oorzaak, maar daar valt natuurlijk weinig aan te doen. Wie de ervaring niet heeft, kan die echter wel zoeken. het evenwicht tussen coalitie en oppositie was de afgelopen twee jaar bepaald niet in orde, en als de politieke verhoudingen zo blijven, zal daaraan geen verandering komen. Een goede coalitie heeft ervaring nodig. In het college zit dat wel goed, maar in de bijbehorende raadsfracties niet. En de raad is uiteindelijk toch het hoogste orgaan in de gemeente. Nieuwe coalitieonderhandelingen zullen zich daarom niet alleen moeten richten op de inbreng van goede wethouderskandidaten, maar minstens zo sterk op de inbreng van ervaring in de bijbehorende raadsfracties. Alleen dan kan de bestuurskracht van Best weer worden gegarandeerd.

  Emiel Bootsma (gemeenteraadslid 2002-2009)

  BeantwoordenVerwijderen