vrijdag 27 juli 2012

Haven in Breda kan, maar zeezicht..?

Breda heeft sinds enige jaren weer z’n haven. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd die, voornamelijk vanwege de onophoudelijke stank van wat daar allemaal op werd geloosd, gedempt. Onder het aldus ontstane plein, dat gezien de monumentale omgeving absoluut geen succes was, werd een parkeergarage aangelegd.

Zo gebeurde er onder het toenmalige KVP-bewind wel meer in het centrum van  Breda, dat je op z’n zachtst gezegd betreurenswaardig kunt noemen. Zoals forse doorbraken in de kleinschalige stad, ten behoeve van de doorstroming van het verkeer. Daarvoor werd gewoon, zoals dat heet, een monumentale kerk tegen de vlakte gegooid.

Maar inmiddels is het (schone) Markwater opnieuw tot de stad toegelaten en de haven, tussen de Tolbrug en het Spanjaardsgat in ere hersteld. Een geweldig succes, niet in het minst door de mogelijkheid, nieuwe horecaterrassen aan te leggen, waar dan ook naarstig gebruik van is gemaakt.

Naast die haven heeft Breda nu ook een… Café Zeezicht, nota bene in de smalle verbindingsstraat tussen de Grote Markt en de Ginnekenstraat, Ridderstraat geheten. Een grap natuurlijk, althans zo bedoeld. Hoewel, je weet maar nooit met die zeespiegel-stijging.

Ik kwam Zeezicht op het spoor door een berichtje op de website van BN De Stem. Een bierfestivalletje. Zover is deze Wegener krant al gezonken dat ze een redactioneel bericht plaatst, waar gewoon een advertentie had moeten staan. Met de bij Wegener gebruikelijke toevoeging ‘op dit artikel berust copyright’, dat wel. Dat staat er trouwens niet, er staat: ‘(…) rust copyright’ en dat is (alweer) geen goed Nederlands.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten