vrijdag 22 juni 2012

Bestse coalitie staat op springen

De nieuwe burgemeester die op 1 september in Best aantreedt wacht allesbehalve een gespreid bedje. De coalitie die het dagelijks bestuur vormt staat op springen, nu de D66-wethouder, mevrouw Ine Meeuwis-van Langen, is afgetreden en haar fractie zich heeft teruggetrokken. De coalitiepartners, CDA en VVD, verkeren in een panieksituatie.

Los daarvan – of min of meer in samenhang daarmee – de problemen in deze gemeente zijn, huizenhoog. De bezuinigingen, waaraan ook Best niet ontkomt, spelen daarbij een cruciale rol, maar dat is het niet alleen. Vastgesteld moet worden dat het dit gemeentebestuur, inclusief de raad, aan de bestuurskracht ontbreekt die in deze tijd nodig is.

Een samenvatting: Best slaagt er niet in, een redelijk aanvaardbare oplossing te vinden voor de bouwvallige staat waarin een verenigingsgebouw, bekend als Het Tejaterke, verkeert. Wethouder Meeuwis oogstte stormen van kritiek voor de door haar, respectievelijk het college, aangedragen compensatie voor de sloop van de voormalige kerk, namelijk medegebruik van de accommodatie in het ene dan wel het andere schoolgebouw.

Hoewel los van dit conflict staande, is er ook het ‘lied zonder einde’ wat betreft de reorganisatie van het bestuursapparaat.

Knellend is – en meer de onderling tegenstrijdige belangen van de bevolking rakend is verder het verkeersprobleem in het te pimpen centrum, in het bijzonder de Hoofdstraat, waarvoor het laatste  nog embryonale voorstel van het college is: doe niets! (Ter verduidelijking: het gaat om het tijdens de winkeluren voor autoverkeer afsluiten van die straat.)

Er is sprake van een opeenstapeling want het laatste nieuws is dat het geduld van de ondernemers aan de Oirschotseweg binnen de ring, het verlengde van de Hoofdstraat, op is. Die weg is een aantal jaren gereconstrueerd zonder dat het tot aanwijsbare oplossingen heeft geleid. Genoemde ondernemers willen er eindelijk bij horen.

Het meest schrijnende van alles is dat het gemeentebestuur er niet in slaagt, het verkeersprobleem in het centrum echt te doorgronden en bij voorbeeld niet inziet dat dit niet los kan worden gezien van het functioneren van de Ringweg. Die zou een hoofdrol moeten spelen bij het reguleren van het doorgaande verkeer. Het houden van een enquête door een extern bureau naar de vraag, wie het autoluw maken van het centrum wil en wie niet, is natuurlijk slechts ‘n facetje van de studies die aan de uitvoering van maatregelen ten grondslag zouden moeten liggen. Bovendien is zo’n enquête weinig meer dan vragen naar de bekende weg.

Tot overmaat van ramp, kwam de nu afgetreden wethouder dezer dagen ook nog met het ideetje, ‘n paar ton per jaar te besparen door het gemeentelijk openluchtzwembad te sluiten. Het huis was te klein natuurlijk en mevrouw gaat hiermee de geschiedenis in als Ine de sloopster. Wie had dat gedacht van een voormalige oppositieleider (jarenlang) die het destijds allemaal zo goed wist.

1 opmerking:

  1. Reacties (ook) op http://www.hhbest.nl/2012/06/22/bestse-coalitie-staat-op-springen/#comments

    BeantwoordenVerwijderen