zaterdag 12 mei 2012

Scheppingsorde

'Een vroegere homorelatie ligt ingewikkelder, als iemand zich aanmeldt om  priester te worden. De relatie man-vrouw is overeenkomstig de scheppingsorde'.
Norbert Schnell, rector van Priesteropleiding (niks seminarie) Bovendonk te Hoeven NB in een paginagroot interview in de Wegener dagbladen. Schnell ontpopt zich dan ook niet bepaald als erector, in het midden gelaten of dat enigszin conflicteert met de door de schepper in de man gebakken natuur. Zo ziet de paus het nu eenmaal graag.
De gang van een toekomstige priesterzoon naar het Klein Seminarie was ooit het ideaal van vooral de godvruchtige huismoeder. Meestal was dat bepalend voor zijn roeping, hevig gestimuleerd door meneer pastoor. Zo gemakkelijk gaat dat niet meer. Daarvoor zijn de wereldse verleidingen te sterk, om nog maar te zwijgen van huismoeders of kapelaans, die nog vat hebben op de opgroeiende jongeren. En, meer in het algemeen, van leegstaande kerken die, zoals in Uithoorn, op instorten staan.
Het potentieel (raar woord dus in dit verband) is in principe veel breder, zo blijkt uit het interview. Moet dat ook zijn, wil men er nog in slagen het priestersbestand weer enigszins op peil te brengen.  'Maar het mogen geen kneusjes zijn,' zegt Schnell, daarmee de kop boven het verhaal op een presenteerblaadje aanbiedend. Met andere woorden, een aanbeveling van de pastoor is bij lange na niet meer voldoende, al kan die wellicht vertellen of de kandidaat nog wel eens in de kerk kwam. Ook onder de goddelozen zijn blijkbaar toch nog liefhebbers te vinden die zich zelfs niet laten afschrikken door het bericht over een 'seminarieprofessor' in het bisdom Haarlem, die na zijn dood (in 2010) nog 'gruwelijke sadistische praktijken jegens een 5-jarig nichtje' worden nadragen.
Vandaar dus dat het in dat interview over nauwelijks meer gaat dan over het door Schnell fel verdedigde celibaat. Waarvoor je naar zijn opvatting met overtuiging zelf moet kiezen. In weerwil van des scheppers natuur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten