dinsdag 27 maart 2012

Belasting betalen over geld dat ik niet heb

Zoveel is zeker: ze laten me straks inkomstenbelasting betalen over geld dat ik niet heb. Duidelijker kan ik het niet zeggen.

Op de zwarte mussen hopen ze over 2011 alsnog 24 miljard binnen te halen. Prima. Daar staat tenminste ook een bericht over in de krant. Maar waar je nergens iets over hoort of leest, is de ‘nieuwe peildatum’ die de Belastingdienst opeens, als sluipenderwijs,  heeft ingevoerd voor banksaldi en andere bezittingen. Die datum is 1 januari 2011. Over de stand op 31 december van dat jaar krijg je geen vraag meer.

Dus bij het vaststellen van je belastbaar inkomen, wordt geen gemiddelde meer genomen en dus geen rekening gehouden met eventuele verliezen in de loop van het jaar. Terwijl die best aanzienlijk kunnen zijn, de scherp dalende beurskoersen in aanmerking genomen.

En de mensen, wier spaarsaldi en effectenportefeuille in waarde zijn gestegen? Die boffen gewoon, of hebben goed gehandeld, zegt de mevrouw aan de Belastingtelefoon zonder blikken of blozen. Wat kan zij er trouwens aan doen?

Zij zijn slim dus rijk, ik dom dus arm en dat is niet eerlijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten