woensdag 4 januari 2012

Chevalière

Salma_HayekPresident Sarkozy (in de New York Times onlangs een figuur uit de Commedia dell’Arte genoemd) heeft de zeer bekwame Mexicaanse filmactrice Salma Hayek voorzien van de versierselen van chevalier in de orde van la Légion d’Honneur, de hoogste Franse onderscheiding.

We hadden al zo’n vermoeden dat het eerbewijs eerder met de eigenschappen van monsieur Nicolas te maken had dan met die van Hayek en krijgen daarvan de bevestiging door de discussie die hierover  in Frankrijk is losgebarsten. ‘Sarkozy degradeert la Légion d’Honneur tot een chocoladen medaille’ sneert bij voorbeeld weblogger Alain Jules.

Jules vraagt zich af, op grond waarvan de filmster de hoogste Franse onderscheiding zou hebben moeten krijgen.

Ons dagblad De Pers, schaart het ‘nieuws’ inderdaad onder het soort trivialiteiten, die het in éénregelige berichtjes bij wijze van voetnoten op haar pagina’s plaatst. Alleen zie je dan weer een uiting van flodderjournalistiek, als ‘grappig’ wordt gedaan over het chevalierschap van de filmster. Chevalier is van oudsher een adellijke status in Frankrijk en betekent ridder. De krant laat ons kiezen tussen ridderin en ridderes. Welja! Chevalière bestaat trouwens ook, maar was (is) de aanduiding voor de echtgenote van de chevalier.

Trouwens – belangrijker – La Legion is indertijd door Napoleon nadrukkelijk niet ingesteld als ridderorde. Dat was tegen zijn toen nog revolutionaire inborst. Dus die Franse blogger zit met zijn medaille van chocola hoe dan ook dicht bij de waarheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten