donderdag 29 september 2011

Bests Erfgoed

De VVD in de Bestse gemeenteraad draagt haar steentje bij in de discussie rond het al dan niet behouden van de voormalige Avondmaalkerk, naar het lijkt ‘al eeuwen’ in gebruik als theater- en ontmoetingsruimte. Dat Tejaterke zoals het nu bekend staat, verkeert in vervallen staat, waarom het op de nominatie staat om te worden gesloopt. De verenigingen mogen oprotten, zonder dat zij zicht hebben op een alternatief. Voor de SP (niet in de raad vertegenwoordigd) was dit aanleiding tot het starten van een actie ‘Red ‘t Tejaterke’. En wat blijkt nu? Het VVD-raadslid Mari Vervaart (oud-wethouder) meent zich te herinneren dat de Avondmaalkerk op een lijst van Wederopbouwerfgoed staat. Weten B en W van Best dat wel?

Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet wist dat er een ‘Wederopbouwerfgoed-lijst’ bestond; wel wordt er met vallen en opstaan gesleuteld aan een gemeentelijke monumentenlijst. Een lijst waartegen ik al eens bedenkingen heb geopperd, nadat ik kennis had genomen van een voorstel van een architect om een door hem ontworpen kantoor-woonhuis in een nieuwbouwwijk de status van monument te geven. Dat het met het zogenaamde erfgoed in Best een ratjetoe is bewijst onder meer de tamelijk recente sloop van een alleraardigste meer dan honderdjarige dorpswoning (pandje Boelaars)  ten faveure van de zoveelste kiesholte in de Hoofdstraat.

Voor de gebruikers van het Tejaterke moet een oplossing komen. Daarvoor is, behalve geld, vooral creativiteit nodig, een kwaliteit waarop ik de D66-wethouder van onder meer culturele zaken, tot dusver niet heb kunnen betrappen. Zelfs het luisteren naar andermans idee├źn lijkt niet haar sterkste zijde. Eerder manifesteert deze mevrouw zich als kampioen ‘de boot afhouden’.

Wat de plaats van de voormalige Avondmaalkerk op een lijst van ‘Wederopbouwerfgoed’ betreft. Dit gegeven is moeilijk serieus te nemen en wel om twee redenen:
1. Deze kerk heeft met de wederopbouw van Best (ze staat in een naoorlogse wijk) niets te maken.
2. Ook al zou dat wel zo zijn, qua architectuur is deze blokkendoos een typisch voorbeeld van de fantasieloosheid waarmee in de jaren zestig van de vorige eeuw werd gebouwd.

Ik zou zeggen, probeer nu eindelijk eens met de eigenaren van het BioBest Theater tot een vergelijk te komen over multifunctioneel gebruik. Dan gebeurt er ook iets in het centrum, dat door de sluiting van het ene horecabedrijf na het andere alleen maar achteruitboert.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten