donderdag 12 maart 2009

Selectief later met pensioen

Vanmorgen kwam over de radio het idee voorbij – ik heb de bron gemist, het zou dagblad Trouw kunnen zijn – over te gaan tot het selectief verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd.

De grondslag van dit idee is, dat er categorieën werknemers zijn die op een bepaalde leeftijd gewoon zijn ‘versleten’. Denk aan bouwvakkers. ‘Zij die zware lichamelijke arbeid verrichten’, zoals de roomse kerk vroeger zei over mensen die niet hoefden te vasten. Veel is tegenwoordig door machines overgenomen, maar toch, er is verschil in ‘arbeidsfitheid’ tussen hoger opgeleide hoofdarbeiders en andere groepen werknemers, om een categorische indeling mijnerzijds nu verder maar achterwege te laten.

Het lijkt me helemaal niet zo’n gek idee, al zou het uitwerken ervan nog heel wat kopzorgen kunnen geven. In principe is het trouwens helemaal niet zo nieuw, zij het dat het in omgekeerde zin sinds jaar en dag wordt  toegepast op politiefunctionarissen en militairen. Die gaan op de leeftijd dat ze minder geschikt worden bevonden voor hun ‘zware taak’ veel vroeger dan hun 65e met functioneel leeftijdsontslag.

(Terug)naar hhBest.nl
Email: manieren@hhbest.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten