donderdag 25 september 2008

Eindhoven bijna onbestuurbaar

Bijna werd Eindhoven onbestuurbaar, constateert een analist van het Eindhovens Dagblad (ED) over het interpellatiedebat aangaande het dossier Parktheater dat uiteindelijk niet doorging en vervangen werd door een surogaatdebat, waarmee niemand iets is opgeschoten.

Al gaandeweg stelde ik dinsdagavond online vast, terecht niet naar de publieke tribune te zijn gegaan, want om in zo’n chaos van tijdens (zeven!) schorsingen onderling kissebissende raadsleden te gaan zitten, daar hebben we de verslaggevers van de regionale krant voor. Die trouwens nauwgezet op de website van het ED live verslag deden. Was dat laatste wel in de papieren krant aangekondigd?

Gelukkig werd er deze keer niet onder ede gewerkt, want dan had je wellicht toestanden gekregen als in Oirschot, waar het gemeentebestuur eveneens diep in de penarie zit omdat ze de ambtenaren niet onder controle heeft en waar bij een onderzoek door een raadscommissie onder ede elkaar tegensprekende verklaringen zijn afgelegd. Dit even terzijde.

Kenmerkend in de Eindhovense affaire is het individuele en collectieve geheugenverlies. Een verantwoordelijke wethouder, die zegt ´zich niet te kunnen herinneren´ of er bij de bespreking van een concept-rapport is ingezoomd op een voor een collega nadelige en vervolgens geschrapte passage. Niemand die zich dat kan herinneren.

En de wethouder om wie het draait, mevrouw Mittendorff, maar zwijgen. Die zal blij zijn dat het hele zaakje met een onderzoekje van de gemeentelijke rekenkamer op de lange baan is geschoven. Er is sprake van dat zij voortijdig om privéredenen opstapt, dus àls het onderzoekje leidt tot een vervolg, leest zij een en ander wel in de krant.(Terug)naar hhBest.nl
Email: manieren@hhbest.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten