woensdag 15 november 2017

Russen en boeven

Gaan de Russen zich bemoeien met onze raadsverkiezingen in maart volgend jaar? Dringen tegelijkertijd figuren uit het criminele circuit onze plaatselijke politiek binnen? Of zijn dit complottheorieën, waarbij je je schouders moet ophalen?
Wat die criminelen  betreft, houd ik het voorlopig op koudwatervrees. De politieke partijen zijn er immers zelf bij – ik bedoel niet bij de criminelen, maar niemand komt tegenwoordig op het pluche zonder gedegen screening. En ons kent ons, toch? Of vergis ik me en hoor ik daar hoongelach? Nogal wat vraagtekens, geef ik toe.

Over de Russische invloed hebben diverse kamerleden hun zegje gedaan. Volgens Sjoerd Sjoerdsma (D66) willen de Russen niet een bepaalde kandidaat of partij helpen, maar gaat het om het verstoren van westerse democratieën. Sharon Gesthuizen van de SP waarschuwt: ‘Als politicus ben je interessanter om te hacken dan wie dan ook.’ Trouwens, ‘iedereen die een belang heeft, kun je verdenken,’ voegt zij er aan toe, waarmee we weer terug zijn bij de boeven onder ons.

Volgens de website van RTL Nieuws wil D66 dat Google actie onderneemt tegen de daar illegaal genoemde Russische website DocPlayer. Een of andere wizzkid zou tonnen verdienen met het stiekem copiëren van documenten van duizenden nietsvermoedende Nederlanders. Hoe, staat er natuurlijk niet bij. Wel krijg je van RTL een venstertje, waarin je je naam kan tikken om via de zoekfunctie van Google na te gaan wat DocPLayer van jou heeft opgeslagen. Nou, wat mij betreft is het lachen geblazen. Zo onnozel zijn de opgedoken onderwerpen. Maar ja, wie ben ik? Hoogstens een bemoeial.

Bij het invoeren van een willekeurige gemeentenaam wordt het al griezeliger. Temeer daar in de marge ‘vergelijkbare documenten’ worden weergegeven. Zodoende kwam ik bij het concept van een openbare besluitenlijst van b en w van de gemeente Heeze-Leende. Concept betekent, nog niet openbaar! Hoe is DocPlayer daar aangekomen?

Overigens stond onder de zoekresultaten van Google de volgende zin: ‘Sommige resultaten zijn mogelijk verwijderd op grond van Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.’

Ze zijn ermee bezig.

vrijdag 10 november 2017

Wie gooit in Best de boel weer open?

Wie gooit in Best de boel weer open? Niet coalitiepartij Best Open, want die kan voortaan beter Best Potjedicht heten, als je ziet hoe die haar beginsel van jaren terug keer op keer verloochent. D66 dan? Dat is zó jaren zestig hè, al waren de idealen van Hans van Mierlo c.s. voor die tijd lang niet mis.
Een fraai staaltje van geheimzinnigdoenerij spreidt nu weer D66-wethouder Peet van de Loo ten toon in een interviewtje door het Eindhovens Dagblad over het niet doorgaan van haar lumineuze plannetje het Eindhovense lichtfestival Glow naar Best uit te breiden. Van de Loo zegt dat zij haar onderhandelingen met de organisatie heeft gestaakt omdat die steeds meer eisen ging stellen. ‘Eerst kwamen ze met een prijskaartje van bedrag X, toen gingen we doorpraten en werd de prijs verdubbeld.’
Waarom niet gewoon die bedragen genoemd? Wat is dat toch voor gewoonte in het plaatselijk bestuur van Best om over van alles geheimzinnig te doen tegenover de ingezetenen, voortdurend te rommelen in achterkamertjes of een openbaar debat over een belangrijke zaak, zonder opgaaf van redenen voor onbepaalde tijd uit te stellen?
Deze zittingsperiode van de gemeenteraad en het college van B en W gaat niet de analen in als een van de interessantste en meest effectieve in de recente geschiedenis. Wie probeert daar tegen de komende verkiezingen de bijl in te zetten?  Als het maar niet om de macht gaat, want macht corrumpeert hè?

maandag 6 november 2017

‘Elfstedentocht, ha!’

Ooit kwamen de Hollandse media – De Telegraaf voorop – al in het geweer, als het ‘n paar graden onder nul was: Elfstedentocht? Nu, op 6 november, na een helder nachtje, wat frisjes, is het al raak.

Worden de Friezen er niet koud of warm van, die generalisatie gaat – zelfs al zwijgt als steeds de bron der bronnen, de Leeuwarder Courant – absoluut niet meer op. Want de hoogst eigen weerman Piet Paulusma weet het zeker: ‘We krijgen een strenge winter en wellicht een Elfstedentocht.’ Eerder had de, zijn roem naar de kop gestegen BN-er zich heel wat voorzichtiger uitgedrukt. Zijn weerwoord op de ‘pessimisten van nooit meer’ luidde: ‘Binnen acht jaar.’ In statistische zin, ondanks die vermaledijde opwarming, een risicoloze uitlating.

Hou het maar op de Fries Gerrit Hiemstra. Die gaat echt niet af op de enorme hoeveelheid eikels, waarmee ik overigens niet beweer dat PP dat wel doet. Een kind kan letterlijk weten dat PP bakerpraat verkoopt. NPO Radio 1 belde vannacht een jongen op, die van het weer zijn hobby maakt en die zei: dat kan je zover vooruit helemaal niet voorspellen. Horen we het eens van een ander.

De Nieuws BV, eveneens Radio 1, was er vanmiddag nog niet klaar mee. Daar werd de tocht alvast gepland op 15 januari. Dus gauw ook maar even Sven Kramer gebeld. Doe je mee? Sven: Nee, nee, nee.

Kous af. En schaatsen lekker in hun vet laten liggen.

Onafhankelijke journalisten

Onlangs las ik een stukje van iemand die vond dat het onder de Haagse kaasstolp tussen bewindslieden en parlementaire journalisten wat al te amicaal toeging. Hi Mark. Een reden temeer, dunkt me, voor de media, de stal zo nu en dan te verversen. Want afstand moet er blijven. De RVD heeft dat jaren geleden al ingezien, toen ze de wekelijkse persconferentie van de Minister President van het zuiphol Nieuwspoort verplaatste naar een ruimte op diens departement – rijkslogo op de achtergrond.
Nachtradio is in Nederland gelukkig niet altijd een gelegenheid voor verondersteld aanstormend talent om ‘n beetje met het medium te stoeien, gebruik makend van de animo onder slapelozen om aan de telefoon hun meninkjes ten beste te geven. Hoi hoi, bedankt voor uw belletje. Voorbeeld van uitzondering: Nooit meer slapen van de vpro, al kan ik de omroep om die elitaire titel, want ontleend aan Willem Frederik Hermans, wel uitkotsen. (Voor bijna een miljoen Nederlanders is slapeloosheid een ziekmakend probleem.)
Maar goed, er zijn dus uitzonderingen. Zo hoorde ik vannacht een diep gravende reportage over de volledig intacte museumwaardige werkkamer van wijlen Harry Mulisch in Amsterdam, inclusief interview met diens weduwe Kitty. Daarin draafde een vergeten boekrecensent van de Volkskrant op, die met smaak wist te vertellen, hoe hij met de chef cultuur van dat blad, mitsgaders Harrie, ‘n keer ladderzat was geworden. Ben ik terug bij m’n uitgangspunt. Ouwe jongens krentenbrood is overal.

zaterdag 4 november 2017

Alweer ‘n privékwestie

Het stikt tegenwoordig van de mensen in een openbaar ambt met een privékwestie. Is daar de burgemeester van Helmond, die ruzie heeft met haar buren. De burgemeester van Best, die de gemeenteraad voor het lapje heeft gehouden door zich niet in het plaatselijke bevolkingsregister te laten inschrijven en nu al bijna een half jaar buiten functie is zonder dat er uitzicht is op een klare hemel. En dan nu de kersverse minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, die zich binnenkort wegens ‘misdragingen als advocaat’ – aldus de parlementaire redactie van AD/R Nieuwsmedia - voor de Raad van Discipline van zijn beroepsgroep zal moeten verantwoorden.

Grapperhaus zou bij zijn optreden in een arbeidsconflict de rechter ‘essentiële informatie’ hebben onthouden.

In alle hier genoemde gevallen geldt – niet alleen volgens mij – de ongeschreven wet dat ambtsdragers als aangeduid zich moeten realiseren dat zij zich ‘in een glazen huis’  bevinden, met andere woorden dat zij ook privé van onbesproken gedrag moeten zijn. En inderdaad, de heer Grapperhaus heeft zich dat terdege gerealiseerd bij zijn ‘sollicitatiegesprek’ met kabinetsformateur Marc Rutte. Hij heeft Rutte de tegen hem lopende aanklacht gemeld en die is daar overheen gestapt. Een akkevietje?

En weer is het de burger die zich afvraagt, kan dat allemaal zo maar? Of is die burger langzamerhand murw geworden van ‘de kleine en grote affaires’, die inherent zijn aan de maatschappij waarin wij tegenwoordig moeten leven?

donderdag 26 oktober 2017

Wat je zegt is niks, wie het zegt is belangrijk

et gaat er niet om, wat iemand zegt, maar wie het zegt. Voorbeelden: 1. de relativering van columnist Bas Heijne van de heiligverklaring van Everhard van der Laan. Hoewel anderen zich op vergelijkbare manier uitlieten, werd hij – Heijne – ‘een witte raaf’ genoemd. 2. Pietje Puk noemt Economie en Klimaat in de ministersportefeuille ‘water en vuur’, maar dat is natuurlijk lang niet zo interessant als de typering van cabaretier Claudia de Breij: ‘Chocola, pepernoten en afvallen.’
Word eerst BN-er.
Het genoegen van P.P. bestaat er evenwel uit, te constateren dat hij niet alleen staat.

zaterdag 21 oktober 2017

Burgemeester zit in een glazen huis

Een burgemeester zei me eens: Je zit als ambtsdrager wel in een glazen huis. Bij alles wat je doet, maar ook je vrouw en je kinderen, word je met argusogen bekeken; niet alleen door je buren maar door iedereen. Dat moet je, voor je een benoeming aanvaardt, terdege overwegen en lust je dat niet, blijf dan zitten waar je zit of ga iets anders doen.

De privacy van een burgemeester en zijn gezin is – wetten ten spijt – dus een betrekkelijk iets. Dat ervaart nu ook mevrouw de burgemeester van Helmond, die – zoals de krant het typeert – een Rijdende-Rechter-achtig conflict heeft met haar toekomstige buren. Alles ligt op straat en jammer voor haar, maar de burgemeester en haar man komen er niet op z’n voordeligst uit.

De Helmondse burgemeester woont tot nu toe in het kerkdorp Stiphout en wil binnenkort naar een eigen huis in een Helmondse villawijk verkassen. De onenigheid gaat over een erfafscheiding en beide partijen zijn inmiddels met elkaar in een juridische procedure beland.

Het eerste wat mij nu te binnen schiet is: bestond de ambtswoning nog maar. De meeste gemeenten, althans in Brabant, hebben die afgeschaft. Dat is financieel voordelig èn geeft burgemeesters de vrijheid, hun woonsituatie zelf te bepalen. Maar het heeft zoals we zien ook nadelen. Een ambtswoning daarentegen betekent dat de gemeenteraad de verantwoordelijkheid heeft, dus onafhankelijk van wie dan ook kan bepalen hoe het huis en zijn entourage er uit ziet. De kans op rechtstreekse conflicten van de burgemeester met zijn/haar buren wordt daardoor aanzienlijk verkleind. Mits hij/zij zich uiteraard van het ‘glazen huis’ bewust is. Want dat blijft overeind.

donderdag 19 oktober 2017

Economie en klimaat, water en vuur

Wat ik zo raar vind aan Rutte III, nou ja er is van alles aan raar, maar specifiek: een ministerie van economie èn klimaat. Zijn ze in Den Haag gek of ben ik het, want dat is toch water en vuur?

Met wat schijnheiligheid, niet zo moeilijk voor de dames en heren politici, zou je kunnen redeneren: een integere minister maakt toch een secure afweging tussen het een en het ander? Ik zou zeggen, vraag het aan Henk Kamp, de laatste echte liberaal die het Haagse heeft verlaten, althans op het punt staat dat te doen. Die is kampioen schipperen, weliswaar zonder klimaat, maar met een selectieve neus voor Gronings gas.

Rutte c.s. lijkt vooral uit te zijn op een gunstig economisch klimaat, dat zal het zijn. En over ruiken gesproken, makelaars en projectontwikkelaars hebben daar neuzen voor, die voor de neus van Kamp niet onderdoen. Vorige week ontstond er een kortstondige rel rond een ‘vooraanstaande’ Eindhovense makelaar, die vindt dat de krapte op de woningmarkt maar moest worden aangepakt door de groene zones tussen stad en randgemeenten te bebouwen. Te gek voor woorden, natuurlijk, want dan zou fysiek een Groot Eindhoven ontstaan. En als één ding duidelijk is over de eventuele herindeling van de gemeenten in Zuid-Oost Brabant, dan is het dat niemand dat wil, ook de burgerij niet, zo viel uit een onderzoekje van het ED af te leiden.

Peter Stiekema reageerde: ‘Als je de makelaars de kans geeft wordt heel Nederland één Randstad en wordt de Veluwe omgeturnd tot het Nieuwe Schiphol.’ enz. Als de lezer het nog niet door zou hebben: dit zijn de ambities van ‘de economie’.

Volgende rel. Een makelaar en een projectontwikkelaar hebben achter een villawijk in Waalre alvast een bosperceel gekapt, zonder dat iemand weet wat daar gaat gebeuren. Als projectontwikkelaar kun je je handel wel opdoeken, als je niet de gelegenheid krijgt, de boel te verstenen. Drie keer raden dus wat daar in Waalre straks gaat gebeuren. En verstening is de vijand van het klimaat. Dezelfde projectontwikkelaar is bezig, een ‘tip’ in Best waarop vroeger een klompenfabriek stond, zó dicht met koophuizen te bebouwen dat men zich afvraagt, hoe de gemeente dat heeft kunnen toestaan. Tenzij die gemeente contractueel door de projectontwikkelaar klem is gezet. Over dit soort zaken blijft het gissen, want ook over grondexploitatie wordt in Best alleen maar in ‘t geheim vergaderd.

Ben ik afgedwaald van de controverse economie-klimaat? Ik denk het niet.