vrijdag 24 oktober 2008

It giet oan – it giet net troch – oan – net troch...

Dit stukje begint met een voetnoot: Van 1956 tot halverwege 1961 woonde en werkte ik in Friesland, trouwde er en kreeg er mijn oudste dochter, exact 50 jaar geleden. Ik maakte er de Elfstedentocht mee en kan dat bewijzen, hoewel niet met een kruisje.

Door klimaatverandering is de kans op een Elfstedentocht afgenomen tot gemiddeld eens in de 18 jaar. Dit hebben wetenschappers laten weten.

Waarom heb ik het gevoel dat ik dit niet wil weten? Waarschijnlijk omdat je het met je al dan niet met stro gevuld klompen al jarenlang kon aanvoelen.

Toch is het een interessant bericht, dat van die wetenschappers. Je moet namelijk op de nuances letten. Bemoedigend is bij voorbeeld weer dat – als je rekening houdt met grote fluctuaties – de ondergrens eens in de zeven jaar is en bovengrens eens in de 64 jaar (een mensenleeftijd).
En dan al die zogenaamde complexe factoren. Hoe zit het met het open water als gevolg van stroming onder de bruggen, wat mede een gevolg kan zijn – en dat vis ik dan weer uit mijn Friese hersenhelft; voetnoot – van het te laat stoppen met lozen vanaf de Friese boezem. De opdracht tot het stilleggen van het gemaal te Lemmer door het provinciaal bestuur was altijd een cruciaal moment, bijna even belangrijk als het gegeven dat het bestuur van de Elfstedenclub zich (uiteraard achter gesloten deuren) bezig was te beraden. Zo van It giet oan of It giet net troch.

Een beetje dom staat het noemen van een organisatorische factor als onvoldoende kluunplaatsen. Dat heeft namelijk helemaal niks met klimaatverandering te maken. Kluunplaatsen zijn lapmiddelen, om een tocht te kunnen laten doorgaan, die eigenlijk niet kan doorgaan. Helemaal schoppen de wetenschappers hun redenering in de war als zij er op wijzen dat als alleen op de ijsdikte (15 cm is de standaard) zou zijn afgegaan, de Elfstedentocht in de vorige eeuw vier keer vaker zou zijn verreden, negentien, in plaats van vijftien keer, namelijk ook in 1939, ’79, ’87 en ’96.

Zo weet ik er nog wel een: Als de Vereniging De Friesche Elfsteden de bovengrens van het aantal deelnemers op 10.000 zou stellen, dan kon je de hele wetenschappelijke berekening regelrecht in de prullenbak gooien.

Foto: Beeld van De Elfstedenrijder in Leeuwarden.


(Terug)naar hhBest.nl
Email: manieren@hhbest.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten